جستجوگر خبری شهرستان شفت

به تناسب کوهستانی و پرشیب بودن بخش قابل ملاحظه ای از سطح استان گیلان، بیش از نیمی از حوزه های استان، سیل خیز هستند و بر اساس سیل های به وقوع پیوسته، مناطق شرقی و مرکزی، بیشتر در معرض خطر قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، حوزه آبخیز به سرزمین و یا پهنه ای از طبیعت اطلاق می شود که مجموعه روان آب های ناشی از بارش باران و یا ذوب برف در سطح آن، نهایتاً از یک مقطع و یا نقطه خروجی تخلیه می شود.

یک حوضه آبخیز، واحدی است هیدرولوژیک که درعین حال به عنوان واحد فیزیکی، بیولوژیکی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای طراحی و مدیریت منابع طبیعی ( آب، خاک و پوشش گیاهی) هم پذیرفته شده است؛ به عبارت دیگر، آبخیز منطقه ای توپوگرافی است که توسط یک سیستم رودخانه زهکشی می شود.

آبخیزداری علم و فنی مشتمل بر تخصص های مختلف است که جملگی در راستای حفاظت از منابع آب وخاک در یک حوزه آبخیز عمل می کنند.

آبخیزداری یعنی بهره گیری از مجموعه گسترده ای از دانش و تجربه برای یافتن راه های پیشگیری و رویارویی با فرسایش خاک و سیلاب های مخرب.

«آبخیزداری یعنی تغذیه سفره آب های زیرزمینی و افزایش تولید محصول. آبخیزداری یعنی تقویت پوشش گیاهی و کاهش زیان های سیل های ویرانگر»

در اثر عدم اطلاع از روش های بهره برداری صحیح، جنگل ها و مراتع سرسبز به بیابان های بی آب وعلف بدل می شوند. متأسفانه بعضی افراد به دنبال کسب درآمد بیشتر اقدام به شخم این اراضی جهت کشت دیم می کنند که خود زمینه را جهت فرسایش و تخریب بیشتر زمین فراهم می کند.

بوته کنی، قطع درختان و چرای مفرط در مراتع نهایتاً مراتع و جنگل ها را به بیابان های خشک و بی آب وعلف تبدیل خواهد کرد. آثار زندگی گیاه و دام در این بیابان ها کمتر به چشم می خورد و حسرت دیدن آب و سرسبزی را بر دل هر بیننده ای به جای می گذارد.

فریور نقوی، معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان در گفت وگو با خبرنگار فارس می گوید که با ادامه روند تخریب مراتع، گیاهان مرتعی در سطح مراتع از بین رفته و به علت کمبود علوفه، عشایر مجبور به فروش دام های خود شده و برای امرارمعاش راهی شهرها می شوند.

به گفته نقوی، فرسایش خاک هرسال شدیدتر شده و با هر بارندگی، خاک باارزش از دسترس خارج می شود و با فقیر شدن پوشش گیاهی، دامداران مجبور به تعلیف دام با استفاده از سرشاخه های درختان و علوفه های دستی می شوند و کمبود علوفه باعث سوءتغذیه، ضعف و بیماری دام می شود و کاهش تولید گوشت و شیر و کم شدن درآمد دامداران را به دنبال خواهد داشت.

سیلاب های بزرگ چگونه شکل می گیرد

 با از بین رفتن پوشش گیاهی در سطح مراتع در مواقع بارندگی، آب بدون اینکه در خاک نفوذ کند به سرعت روی سطح زمین جاری شده و جویبارهای کوچک دست به دست یکدیگر می دهند و بدین ترتیب سیلاب های بزرگی به راه می افتند که در مسیر خود چادرهای عشایر، کلبه های روستاهای پائین دست، جاده ها، پل ها، زمین های زراعی و حتی شهرها را تخریب می کند.

با انجام عملیات آبخیزداری و احیاء پوشش گیاهی شرایط مجدداً جهت بهره برداری با مدیریت صحیح فراهم می شود. باید دانست که در این مرحله نیز چنانچه بدون توجه به نکات فنی بهره برداری صورت گیرد، امکان تخریب و بیابان زائی وجود دارد و سرمایه و بودجه صرف شده به هدر خواهد رفت. نکته قابل توجه این است که قبل از تخریب مرتع باید با کمک کارشناسان به نحوی از مراتع استفاده شود که نیاز به اجرا طرح های پرهزینه احیاء مراتع نداشته باشیم.

حفظ منابع آب وخاک مهم ترین هدف آبخیزداری

معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان مهم ترین هدف آبخیزداری را حفظ منابع آب وخاک و جلوگیری از هدر رفت آن می داند. نقوی می گوید که در حقیقت آبخیزداری، مدیریت و هدایت هدفمند مجموعه عناصر موجود و فعال طبیعت است به طوریکه مناسب ترین تأثیر طبیعی را در ارتقاء سطح کمی و کیفی بهره وری عناصر تولید در یک حوزه آبخیز به همراه داشته باشد.

نقوی معتقد است تحت کنترل درآوردن عملیات کشاورزی، دام پروری، ساختمان سازی، راه سازی، قطع درختان و به طورکلی هرگونه عملی چه مفید و چه مضر، چه مثبت و چه منفی، ارزیابی آن ها و توجه به وضعیت آبخیز بر اساس خصوصیات زمین شناسی، خاک شناسی،  پوشش گیاهی، اقلیم شناسی، هیدرولوژی و ارائه رهنمودها و پیشنهادها جهت اجرا و مدیریت صحیح در مورد همه عوامل طبیعی و زیستی هر اکوسیستم در واحدهای طبیعی خاص و اعمال مدیریت بر روی عواملی که در توزیع آب و کیفیت هیدرولوژیکی تأثیر دارند تا به صورت مطلوب و علمی ، خاک حوضه آبخیز از فرسایش حفظ شود را می توان به عنوان رسالت آبخیزداری طرح کرد.

به راستی که آبخیزداری الهی ترین نگاه به طبیعت است و آبخیزدار را می توان پزشک طبیعت نامید. یک آبخیزدار خوب با بررسی دقیق و مطالعه علمی حوضه آبخیز، به تعبیری دردهای یک حوضه را شناخته و در جهت درمان آن با برنامه ریزی و طراحی راهکارهای مناسب برمی آید.

آبخیزداری با نگاهی خدا گونه عرصه طبیعت را برای زیست و بهره برداری انسان مهیا می کند. شاید این تعابیر کمی اغراق آمیز به نظر برسد، اما می شود تمام علوم را هدیه ای از جانب خدا برای حکومت بر کره خاک دانست. اگر ما با این دید به علوم نگاه کنیم، هرگز آن ها را درراه نابودی نوع بشر به کار نخواهیم بست.

وضعیت گیلان در آبخیزداری

استان گیلان با وسعتی معادل یک میلیون و ۴۷۱ هزار و ۱۰۰ هکتار واجد ۵۲ حوزه آبخیز است که بزرگ ترین آن ها با وسعت ۱۷۰ هزار هکتار، حوزه پل رود رودسر و کوچک ترین حوزه آن با وسعتی معادل ۴۱۶ هکتار در اوستا قاسم محله تالش است.

بر اساس تقسیمات جاماب، استان گیلان به چهار بخش اصلی حوضه های غرب استان، با مساحت ۳۲۵ هزار و ۹۲۶ هکتار و مشتمل بر شهرهای آستارا، تالش و رضوانشهر، حوضه های مرکز استان، با مساحت ۳۵۲ هزار و ۴۲ هکتار و مشتمل بر شهرهای رضوانشهر، ماسال، فومن، شفت، صومعه سرا، بندر انزلی و رشت، حوضه سفیدرود، با مساحت ۳۶۸ هزار و ۱۵۲۳ هکتار و مشتمل بر شهرهای رودبار، سیاهکل، رشت، لاهیجان و آستانه اشرفیه و حوضه های شرق استان، با مساحت ۳۵۱ هزار و ۴۹۱ هکتار و مشتمل بر شهرهای آستانه، لاهیجان، سیاهکل، لنگرود، املش و رودسر تقسیم بندی می شوند.

نیمی از گیلان سیل خیز است

به گفته نقوی، معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان تکرار اسم شهرها در حوزه های چهارگانه به سبب تعدد حوزه ها در محدوده آن شهرها و اختصاص هر یک به محدوده ای متمایز است.

معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفته که بر اساس مطالعات انجام شده متوسط فرسایش در سطح کشور ۵/۱۷ تن در هکتار است که این میزان در استان گیلان بین هشت تا ۱۲ تن برآورد می شود و طبیعتاً اوج آن را در مناطق کوهستانی تالش و رضوانشهر و ماسال و... می توان سراغ گرفت.

آن طور که نقوی مطرح کرده به تناسب کوهستانی و پرشیب بودن بخش قابل ملاحظه ای از سطح استان گیلان، بیش از نیمی از حوزه های استان، سیل خیز هستند و بر اساس سیل های به وقوع پیوسته، مناطق شرقی و مرکزی، بیشتر در معرض خطر قرار دارند.

عملیات آبخیزداری به سه دسته کلی عملیات مکانیکی، عملیات بیولوژیکی و عملیات بیومکانیکی تقسیم می شوند و کارکردهایی نظیر تثبیت خاک و ممانعت از فرسایش، ممانعت از ریزش و رانش دامنه ها، کاهش سرعت حرکت روان آب ها ( افزایش زمان تمرکز )، افزایش میزان نفوذ آب به سفره های آب زیرزمینی و ممانعت از ایجاد جریانات سیلابی دارند.

گزارش اجمالی عملکرد آبخیزداری از سال ۱۳۷۰ لغایت ۱۳۹۹

نقوی، معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفته است در سال ۹۸ در حوزه معاونت فنی و آبخیزداری ۲۹ میلیارد تومان اعتبار جذب شده و در ۱۲ شهرستان رودسر و املش و لنگرود و سیاهکل و رودبار و شفت و فومن و صومعه سرا و ماسال و رضوانشهر و تالش و آستارا عملیات آبخیزداری انجام شده است.

به گفته وی، برای سال ۹۹ از محل صندوق توسعه ملی ۱۶ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده تا در هفت شهرستان تالش و شفت و فومن و رودبار و سیاهکل و املش و رودسر عملیات آبخیزداری انجام شود.

علاوه بر آن گفته شده که یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات استانی در هشت شهرستان آستارا و تالش و ماسال و فومن و شفت و سیاهکل و رودسر عملیات آبخیزداری انجام می شود.

معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان این را هم گفته که پروژه های شناسایی شده و آماده اجرا برای سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان است که تاکنون از محل منابع ملی اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان در حال رایزنی است که در صورت تحقق، اجرایی خواهد شد و منابع تخصیصی استانی نیز به این مبلغ افزوده می شود.

نقوی این را هم خاطرنشان کرده که در خصوص مراتع استان نیز با توجه به وجود ۴۵۱ فقره مرتع ممیزی شده که بالغ بر ۱۱ هزار و ۹۴۰ نفر دامدار صاحب پروانه چرا هستند، ۶۶۷ هزار و ۶۶۵ واحد دام مجاز به دامداری در عرصه ها هستند.

معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان همچنین در خصوص خانواده دامداران واجد پروانه چرا متوفی نیز گفته که با توجه به رایزنی های صورت پذیرفته و فرصت تعیین شده از سوی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، مشمولین ( اعضای خانواده دامدار متوفی ) لغایت تا ۱۱ مردادماه سال آینده فرصت دارند تا نسبت به انتقال پروانه چرا به یک نفر از بین خودشان ( در چهارچوب ضوابط موجود ) اقدام کنند.

بهره برداری صحیح و به اندازه از مراتع و تشدید نظارت ها بر عرصه های مرتعی یکی از راهکارهایی است که می توان از سیر صعودی فرسایش خاک پیشگیری کرد.

دولت باید با شناخت علمی و اصولی مراتع در هر منطقه، عملیات آبخیزداری متناسب را در فرصتی معین و به موقع به کار بگیرد چراکه اگر عملیات آبخیزداری به صورت صحیح به کار گرفته نشود بدون شک حاشیه مخاطرات و آسیب ها اشاعه پیدا می کند

انتهای پیام/۸۴۰۰۷نویسنده: newsBot
همرسانی کنید:
برچسب‎ها : شفت

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان