جستجوگر خبری شهرستان شفت

نماینده مردم شهرستان رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند به تعطیلی کشاندن کارخانه دخانیات گفت: متأسفانه روش دخانیات کشور در گیلان به ویژه در حوزه مدیریت و سایر اقدامات انجام شده نشان دهنده ...

سید علی آقازاده امروز در گفت و گو با خبرنگار فارس در رشت با اشاره به مسائل پیرامون کارخانه دخانیات استان گیلان و هشدار وی به جریان مافیا و منفعت طلب در مصاحبه اخیر خود اظهار کرد:  در چند سال اخیر به صنعت استان خیانت بزرگ صورت گرفت و متأسفانه امروز شاهد جریان به تعطیلی کشاندن کارخانه دخانیات هستیم.

وی با بیان اینکه اجازه تکرار سرنوشت کارخانه های دیگر برای دخانیات داده نمی شود، گفت: به صورت جدی موضوع سریالی جریان مافیا درباره کارخانه دخانیات را از طریق دستگاه قضا و نمایندگان استان پیگیری خواهیم کرد.

نماینده مردم شهرستان رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش مافیا و جریان منفعت طلب در سرنوشت فعلی کارخانه دخانیات بیان کرد: کارخانه دخانیات در گذشته بیش از دو هزار نیرو داشت و چندین هزار نخ سیگار تولید می کرد و عموماً هم صادرات صورت می گرفت و این جریان مافیا آسیب زیادی به اقتصاد، اشتغال و معیشت مردم زده است.

آقازاده با اظهار تأسف از اجحاف صورت گرفته در سال های اخیر در خصوص کارخانه دخانیات تصریح کرد: کارخانه ای که روزی حدود دو هزار کارگر داشت به کمتر از هزار نفر تقلیل پیدا کرده و منجر به این شد که بسیاری از دستگاه ها و تجهیزات شرکت های فعال از این کارخانه بیرون برده شده و در جاهای دیگر سازمان دهی شود.

وی با بیان اینکه در روند به تعطیلی کشاندن کارخانه نیروهای تخصصی  را هم بیرون کردند افزود: متأسفانه روش دخانیات کشور در گیلان به ویژه در حوزه مدیریت و سایر اقدامات انجام شده نشان دهنده ضعف و سوء مدیریت است و این روند مسیر خاموشی کارخانه نیز خواهد بود.

نماینده مردم شهرستان رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند اقدامات صورت گرفته در کارخانه دخانیات گیلان تصریح کرد: ضعف مدیریت، ورود جریان منفعت طلب، اشکال در جذب کارگران و گماردن نیروهای خاص خود، رقیب سازی برای کارخانه، انتقال برند این کارخانه به کارخانه های دیگر که مافیا در آن ها نقش دارند بخشی از اقدامات صورت گرفته است که قطعاً مورد برخورد قرار خواهند گرفت.

آقازاده با تأکید بر ورود قضایی وزارتی برای جلوگیری از خسارت های مافیایی در گیلان است، گفت:کارخانه ای که شرایط خوبی داشت متأسفانه در مسیر کاهش حوزه اشتغال قرار گرفته که هم برای جامعه هزینه دارد و قطعاً برای خودشان نیز هزینه خواهد داشت.

وی با اشاره به دعوت کارخانه بعد از صحبت های گذشته خود برای شرکت در جلسه ای در دخانیات بیان کرد: باوجوداینکه برای جلسه دعوت شدم اما به دلیل معترض بودن به روند تعطیلی کشاندن کارخانه در جلسه حاضر نشده و قطعاً موضوع را از طریق قوه قضاییه، مجلس و سؤال از وزیر پیگیری خواهم کرد.

نماینده مردم شهرستان رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به وقت مقتضی با کارگران این کارخانه نیز صحبت کرده و آن ها را در جریان نقشه های جریان مافیا نسبت به کارخانه قرار خواهم داد، گفت: مدتی پیش کارخانه دخانیات برای جذب کارگر آزمون قرار داده بود تا نیروهای جدید را جذب کند که این موضوع نیز در هاله ای از ابهام است و متأسفانه توسعه نیروی انسانی صورت نگرفته است.

 نویسنده: newsBot
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان