جستجوگر خبری شهرستان شفت

شفت خبر | با توجه به برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه 28/03/1400، نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر  صادر می گردد.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان شفت، به اطلاع کلیه اهالی محترم شهرستان شفت می رساند، با توجه به برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه 28/03/1400، نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شهر شفت به شرح ذیل اعلام میگردد.

لیست اعضای اصلی شورا های اسلامی شهر شفت به ترتیب آرا

1-شکاری با 1788 رأی

2- صادقی با 1781 رأی

3- نقوی با 1731 رأی

4- خلیلی با 1687 رأی

5- راد با 1560 رأی

لیست اعضای علی البدل شورا های اسلامی شهر شفت به ترتیب آرا

6-حجتی با 1483 رأی

7- روستا با 1298 رأی

8-هوشیار با  1293 رأی

لیست اعضای اصلی شوراهای اسلامی شهر احمد سرگوراب به ترتیب آرا

1-      امید عزتی با 483 رأی

2-      ایرج دلجوی با 452 رأی

3-      ویدا دلجوی با 424 رأی

4-      بیژن لطفی با 381 رأی

5-      کیوان فقیر با 374 رأی

لیست اعضای علی البدل شوراهایاسلامی شهر احمد سرگوراب به ترتیب آرا

6-      حسین شکری با 199 رأی

نتیجه آرای  ریاست جمهوری بخش مرکزی شهر شفت

1-      رئیسی با 12827 رأی

2-      همتی با 2416 رأی

3-      رضایی با 2066 رأی

4-      قاضی زاده با 845 رأی

نتیجه آرای ریاست جمهوری بخش احمد سرگوراب

1-رئیسی با 7083 رأی

2-  همتی با 2172 رأی

3-  رضایی با 1559 رأی

4 - قاضی زاده 600 رأی

لازم به ذکر است میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شورا های اسلامی در شهرستان شفت  82 درصد بوده است.

در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده 70 آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای شهر و روستا، از تاریخ انتشار این آگاهی به مدت دو روز هیات اجرایی در محل فرمانداری آماده قبول شکایات انتخاباتی می باشد.

شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که که مشخصات شاکی و شاکیان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی و شاکیان را داشته باشد.

منبع: فرمانداری شفت

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان