جستجوگر خبری شهرستان شفت

رشت- رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان با تاکید بر لزوم رعایت استانداردهای صادرات محصولات کشاورزی، گفت: فعال سازی ایستگاه تحقیقات کیوی تحول آفرین است.

محمدرضا عباسی مژده ی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: گیلان در بخش تولیدات کشاورزی بسیار توانمند و توسعه مند است.

وی با اشاره به قابلیت های خوب گیلان در بخش تولید و کشت کیوی، افزود: ساماندهی محصول کیوی در گیلان نگاه ملی می خواهد.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان با اشاره به راه اندازی ایستگاه تحقیقات کیوی در استان، بیان کرد: فعالسازی ایستگاه تحقیقات کیوی می تواند نقطه تحول و رشد این محصول باشد.

عباسی مژده ی با تاکید بر تعامل و هم پوشانی زنجیره ارزش در حوزه کشاورزی، اضافه کرد: برقراری ارتباط تنگاتنگ بین حلقه های تولید تا مصرف و پیوست زنجیره ارزش منجر به توسعه می شود.

وی، کاشت نهال در عرصه ۸ هزار متری را فاز نخست ایستگاه تحقیقات کیوی در گیلان برشمرد و افزود: ایجاد باغ مکانیزه کیوی در گیلان مورد تاکید است.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان با بیان اینکه سلامت محور اصلی تولید محصولات کشاورزی قرار گیرد، گفت: توجه به مقوله سلامت بعنوان مسئله مهم در حوزه امنیت غذایی و بخش کشاورزی لحاظ می شود.

عباسی مژده ی با تاکید بر رعایت استانداردسازی و سلامت محصولات کشاورزی، بیان کرد: استانداردهای صادرات محصولات کشاورزی برای جذب بازار هدف باید مورد توجه قرار گیرد.نویسنده: newsBot
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان