جستجوگر خبری شهرستان شفت

زمانی که مقام معظم رهبری از جوان سازی جمعیت به عنوان یک فریضه نام می برند، باید آگاه باشیم که امروز امر مهم مادری برای یک زن در اولویت جهادها قرار دارد.

...

زمانی که مقام معظم رهبری از جوان سازی جمعیت به عنوان یک فریضه نام می برند، باید آگاه باشیم که امروز امر مهم مادری برای یک زن در اولویت جهادها قرار دارد.

...

مسؤول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به حضور همگانی و آحاد جامعه در کنترل و مهار کرونا گفت: در بحران کرونا همه پا به میدان گذاشتند و اگر همچون پاندمی، همه پای کار ...

مسؤول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به حضور همگانی و آحاد جامعه در کنترل و مهار کرونا گفت: در بحران کرونا همه پا به میدان گذاشتند و اگر همچون پاندمی، همه پای کار ...

فرماندار املش در اختیار نداشتن زمین دولتی را مشکل اساسی این شهرستان برای اجرای سیاست های دولت برای حمایت از جوانی جمعیت دانست و گفت: رایزنی هایی با مالکین بخش خصوصی و تهاتر با آن ها صورت گرفته که در ...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه باید علاوه بر تشویق خیران به مشارکت در طرح فرزندآوری، می توان از ظرفیت نمایندگان مجلس نیز برای حمایت از خانواده، بهره برد، گفت: شبکه های بهداشت شهرستان ها ...

...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان ورود به چاله جمعیتی را بحران کشور و استان برشمرد و گفت: جمعیت و فرورفتن گیلان در چاله جمعیتی امروزه ابرچالش استان است و باید برای عبور از این ابرچالش راهبردی، نگاه ما بر ...

...

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، برخورد منطقی و تکریم خیران را موجب افزایش اعتماد آن ها به نظام سلامت برشمرد و از رابطان دفتر مشارکت های مردمی دانشگاه خواست تا نیات خیران را به حمایت از جوانی جمعیت، ...

...

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان در قرارگاه جوانی جمعیت استان، «درمان زوج های نابارور» و «طرح نفس» را محوری ترین دستور نظام سلامت در جوانی جمعیت اعلام کرد و خواستار طرح پیشنهاد خود جهت وضع حقوق و بیمه ...

...

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به راهکارهای مؤثر در ترویج فرزندآوری گفت: برقراری حداقل حقوق ماهانه با بیمه به مادران خانه دار با هر تولد و به ازای هر تولد، پنج سال حق پرداخت حقوق، می تواند یک ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان