جستجوگر خبری شهرستان شفت

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بستری ۱۱ بیمار کرونایی در مراکز درمانی و بیمارستان های استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فردین مهرابیان با اشاره به آخرین آمارهای کرونایی استان گیلان گفت: در حال حاضر ۱۱ بیمار کرونایی ...

رشت- بر اساس آخرین رنگ بندی کرونایی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت و درمان چهار شهرستان استان گیلان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین به روز رسانی ها که امروز یکشنبه اعلام ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از کاهش آمار بستری های کرونایی در گیلان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۳۵ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان ها بستری هستند.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره ...

حال ۲۹ بیمار مبتلا به کرونا در بخش مراقبت های ویژه مراکز درمانی و بیمارستان های گیلان وخیم گزارش شده است.

فردین مهرابیان، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان گفت: با شناسایی و بستری ۴۷ بیمار جدید ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به بستری ۴۷ بیمار کرونایی طی شبانه روز گذشته گفت: مردم ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی از عادی انگاری پرهیز کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، فردین مهرابیان ظهر چهارشنبه در جمع ...

۱۲۳ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی و بیمارستان های استان گیلان بستری هستند.

فردین مهرابیان، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان گفت: با شناسایی و بستری ۱۴ بیمار جدید در شبانه روز گذشته، تعداد بیماران ...

تعداد مبتلایان به کرونا در مراکز درمانی و بیمارستان های گیلان امروز به ۱۲۸ نفر رسیده است.

فردین مهرابیان، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان گفت: با شناسایی و بستری ۲۸ بیمار جدید در شبانه روز گذشته، ...

در آخرین نقشه رنگ بندی کرونایی گیلان، شهرستان آستانه اشرفیه در وضعیت نارنجی قرار گرفت.

در آخرین ارزیابی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وضعیت زرد کرونایی استان گیلان از ۱۱ به ۱۳ شهرستان افزایش یافت.

بر این اساس از ۱۷ ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه مجموع بیماران کرونایی استان ۱۲۳ نفر است، گفت: مردم ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی از حضور در اماکن شلوغ پرهیز کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، فردین مهرابیان عصر چهارشنبه ...

حال ۱۴ بیمار مبتلا به کرونا در بخش مراقبت های ویژه مراکز درمانی و بیمارستان های گیلان وخیم است.

فردین مهرابیان، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان گفت: با شناسایی و بستری ۳۴ بیمار جدید در شبانه ...

در آخرین رنگ بندی کرونایی؛ ۱۱ شهرستان گیلان در وضعیت زرد قرار گرفتند.

طبق تازه ترین ارزیابی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از رنگ بندی کرونایی شهر های کشور، ۱۱ شهرستان گیلان در وضعیت زرد و بقیه نارنجی و ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر لزوم رعایت دستوالعمل های بهداشتی تاکید کرد و گفت: طی شبانه روز گذشته ۲۵ بیمار کرونایی در مراکز درمانی گیلان بستری شدند.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ...

حال ۸ بیمار مبتلا به کرونا در بخش مراقبت های ویژه مراکز درمانی و بیمارستان های گیلان وخیم است.

فردین مهرابیان، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان گفت: با شناسایی و بستری ۱۶ بیمار جدید در شبانه ...

در آخرین نقشه رنگ بندی کرونایی گیلان، شهرستان رودبار در وضعیت نارنجی قرار گرفت.

طبق تازه ترین ارزیابی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از رنگ بندی شهر های کشور، رنگ نارنجی به نقشه کرونایی استان گیلان بازگشت.

بر اساس ارزیابی ...

تعداد مبتلایان به کرونا در مراکز درمانی و بیمارستان های گیلان امروز به ۸۹ نفر رسیده است.

فردین مهرابیان، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان گفت: با شناسایی و بستری ۳۳ بیمار جدید در شبانه روز گذشته، ...

تعداد مبتلایان به کرونا در مراکز درمانی و بیمارستان های گیلان امروز به ۸۴ نفر رسیده است.

فردین مهرابیان، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان گفت: با شناسایی و بستری ۳۹ بیمار جدید در شبانه روز گذشته، ...

تعداد مبتلایان به کرونا در بیمارستان های گیلان امروز به ۸۱ نفر رسیده است.

فردین مهرابیان، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان گفت: با شناسایی و بستری ۳۰ بیمار جدید در شبانه روز گذشته، تعداد بیماران مبتلا ...

۵۷ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی و بیمارستان های استان گیلان بستری هستند.

فردین مهرابیان، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان گفت: با شناسایی و بستری ۲۲ بیمار جدید در شبانه روز گذشته، تعداد بیماران ...

۳۵ بیمار جدید مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته در مراکز درمانی گیلان شناسایی و بستری شدند.

فردین مهرابیان، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان گفت: با شناسایی و بستری ۳۵ بیمار جدید در شبانه روز ...

۷۰ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی و بیمارستان های استان گیلان بستری هستند.

فردین مهرابیان، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان گفت: با شناسایی و بستری ۲۳ بیمار جدید در شبانه روز گذشته، تعداد بیماران ...

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از افزایش آمار بستری های مبتلا به کرونا در این استان در ۲ هفته اخیر خبر داد.

فردین مهرابیان، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان گفت: با شناسایی و بستری ۳۱ بیمار ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به بستری بودن ۵۸ بیمار کرونایی در استان گفت: طی شبانه روز گذشته ۴۱ بیمار کرونایی بهبود یافته و مرخص شدند.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با ...

۵۸ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی و بیمارستان های استان گیلان بستری هستند.

فردین مهرابیان، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان گفت: با شناسایی و بستری ۲۴ بیمار جدید در شبانه روز گذشته، تعداد بیماران ...

۴۷ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی و بیمارستان های استان گیلان بستری هستند.

فردین مهرابیان، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان گفت: با شناسایی و بستری ۲۶ بیمار جدید در شبانه روز گذشته، تعداد بیماران ...

۱۳ بیمار جدید مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته در مراکز درمانی گیلان شناسایی و بستری شدند.

فردین مهرابیان، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان گفت: با شناسایی و بستری ۱۳ بیمار جدید در شبانه روز ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بستری ۲۷ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان های استان خبر داد و گفت: وضعیت ۴ نفر از بیماران وخیم گزارش شده است.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: در شبانه روز گذشته ۱۱ بیمار جدید کرونایی در بیمارستان های استان گیلان بستری شدند.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر از بستری ۴۵ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان های ...

رشت- معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با بیان اینکه پیری جمعیت دومین تهدید امروز کشور است، گفت: میانگین جمعیت بسیار کم است و باید تلاش کرد تا جمعیت کشور به وضع ایده آل برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، یونس ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به بستری ۴۱ بیمار کرونایی در مراکز درمانی استان گفت: طبق اعلام وزارت بهداشت املش، رودبار، سیاهکل و شفت در وضعیت زرد (نسبتا) پرخطر قرار دارند.

فردین مهرابیان در گفتگو با ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بستری ۲۲ بیمار مبتلا به کرونا طی شبانه روز گذشته خبر داد و گفت: رعایت دستورالعمل های بهداشتی ضرورت دارد.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر از بستری ۲۲ بیمار مبتلا به کرونا ...

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان با انتقاد از فقدان چشم انداز در شورای هماهنگی مشارکت های مردمی دانشگاه گفت: باید موانع پیش روی خیران برداشته و در امور خیر از دانشگاه های پیشرو در این زمینه ها سبقت ...

...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: هم اکنون ۱۳ شهرستان از ۱۷ شهرستان گیلان در وضعیت آبی قرار دارند و هیچ شهری قرمز و نارنجی نیست.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر از بستری ۱۲ بیمار مبتلا به کرونا ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بهبودی و ترخیص ۱۵ بیمار مبتلا به کرونا طی شبانه روز گذشته در استان خبر داد.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر از بستری ۲۷ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان های ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اینکه هم اکنون ۲۵ بیمار کرونایی در مراکز درمانی استان بستری هستند، گفت: حال شش بیمار وخیم گزارش شده است.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با هشدار نسبت به ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تأکید بر لزوم پرهیز از هرگونه عادی انگاری کرونایی از بستری شدن ۱۶ بیمار جدید کرونایی در بیمارستان های استان خبر داد.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به بستری ۳۴ بیمار کرونایی در استان گفت: فصل سرما و شیوع انواع بیماری های ویروسی زمینه برای شیوع دوباره کرونا را فراهم می کند.

فردین مهرابیان در گفتگو ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به بستری ۱۰ بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته گفت: در حال حاضر ۲۴ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی گیلان بستری هستند.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به بستری ۱۵ بیمار کرونایی در استان گفت: شهروندان از هرگونه عادی انگاری پرهیز کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، فردین مهرابیان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه تعداد مبتلایان به ویروس کرونا کاهش یافته است، گفت: ۱۳ شهر گیلان در وضعیت آبی کرونایی قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، فردین مهرابیان پیش از ظهر شنبه در جمع ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به بستری بودن ۲۲ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان های استان گفت: ۸ نفر از بیماران بدحال هستند.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی شبانه روز ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان