جستجوگر خبری شهرستان شفت

رشت- رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به تغییر اقلیم و کاهش بارندگی ها، بیان کرد: میزان بارش در برخی استان های کشور نسبت به سال گذشته ۹۰ درصد کاهش یافته و این خشکسالی مطلق است.

...

رئیس ستاد مدیریت بحران کشور از اختصاص سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای مقابله با تنش های کم آبی در کشور خبر داد و گفت: تمام تلاش دولت توجه به زیرساخت های کشور به ویژه در حوزه ناوگان ...

رئیس ستاد مدیریت بحران کشور از اختصاص سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای مقابله با تنش های کم آبی در کشور خبر داد و گفت: تمام تلاش دولت توجه به زیرساخت های کشور به ویژه در حوزه ناوگان ...

رئیس ستاد مدیریت بحران کشور از اختصاص 3 هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای مقابله با تنش های کم آبی در کشور خبر داد و گفت: تمام تلاش دولت توجه به زیرساخت های کشور بویژه در حوزه ناوگان حمل ...

رودسر- رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به مشکل کم آبی در کشور، گفت: امسال برای مقابله با این مشکل سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است.

به گزارش ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان