جستجوگر خبری شهرستان شفت

رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در خصوص مصوبات نمایندگان مجلس در قالب بودجه ۱۴۰۱، با تصریح بر پیگیری امور از مسیر تعامل با نمایندگان و سایر دستگاه های اجرایی خواستار توجه اثرات سوء ...

...

رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در خصوص مصوبات نمایندگان مجلس در قالب بودجه ۱۴۰۱، با تصریح بر پیگیری امور از مسیر تعامل با نمایندگان و سایر دستگاه های اجرایی خواستار توجه اثرات سوء ...

...

رییس جمهوری با تاکید بر اینکه محور کار دولت در بودجه براساس عدالت خواهد بود، گفت: نظام صحیح و عادلانه اختصاص بودجه ها در بخش های مختلف کشور و به تناسب ظرفیت ها و نیازها مشکلات اقتصادی کشور را به ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان